Professionele Ethiek (marktsector)

Bron: Vereniging van Registercontrollers

In het kort

Deze training heeft als doel uw ethisch bewustzijn te versterken en het ethisch beoordelingsvermogen verder te ontwikkelen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt ingegaan op uitgangspunten van de bedrijfsethiek en de uitdagingen van ethisch gedrag in de huidige uitdagende context waarin registercontrollers werkzaam zijn.

Leerdoelen
Na deze cursus heeft de student kennis over:

  • Definities van ethiek
  • Principes van de VRC-gedragscode
  • Verwachtingen t.a.v. ethisch & professioneel gedrag

De deelnemer kan na afloop van deze cursus:

  • Ethische uitdagingen/problemen voor RC’s identificeren
  • Persoonlijke overtuigingen, motivaties & attitudes bespreken
  • Fases van ethisch beslissingsproces hanteren bij ethisch dilemma
  • Overwegingen bij het creëren van een ethische cultuur uitleggen

Inhoud
Tijdens de workshop worden aan de hand van verschillende oefeningen, die gebaseerd zijn op specifieke ethische dilemma’s die door registercontrollers ervaren kunnen worden, ethische uitgangspunten, risico’s en gedrag in kaart gebracht.

Docent
Dr. Raymond Zaal MBA is gepromoveerd op onderzoek naar oorzaken van onethisch gedrag in de bancaire sector. Dhr. Zaal is verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen als universitair docent op de onderwerpen Business Ethics, Integrity Management en Financieel Management. Daarnaast is hij research fellow verbonden aan Nyenrode Business Universiteit.

Practisch 

 

 

 

 

 

 

 


Vorm: Workshop

Cursusduur: 6 uur, van 10:00 tot 16:00

KostenLedenprijs: € 495,-
              Niet ledenprijs: € 595,-

PE-punten: 6

Taal: Nederlands

Meer informatie
VRC Finance Academy 
E-mail vrc@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 00

** Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.
Leden van de NBA en EICPC betalen eveneens de ledenprijs. Je kunt je aanmelden via de inschrijfknop voor niet-leden en in het formulier vermelden dat je lid bent van de NBA of EICPC. 

  • Beschikbare data