Ethiek en Moreel Kompas voor Controllers in de Marktsector

In het kort

In het werk van de registercontroller staat het belang van ethiek onomstotelijk vast. Het adequaat hanteren van het eigen moreel kompas is dan ook een professionele verantwoordelijkheid van registercontrollers. Echter, in de snel ontwikkelende, innovatieve en vaak uitdagende professionele context van de registercontroller komen regelmatig nieuwe ethische dilemma’s naar voren. Daarom is het nodig om het morele kompas met regelmaat te “herijken”. In deze workshop wordt vanuit verschillende invalshoeken ingegaan op de ethische implicaties van actuele ontwikkelingen en innovaties waarmee registercontrollers te maken hebben of krijgen. In de praktijk blijkt dat men regelmatig de ethische aspecten van nieuwe ontwikkelingen over het hoofd ziet. En als de ethische aspecten wel onderkend worden, is het niet altijd duidelijk hoe te handelen. Zelfs als het helder is hoe ethisch te handelen, dan komt het nog vaak voor dat men dat niet doet.

De workshop hanteert een praktisch en actueel perspectief op bedrijfsethiek. Aan de hand van relevante en actuele casuïstiek wordt op een interactieve manier invulling gegeven aan de morele oordeelsvorming: dat is waar het moreel kompas voor bedoeld is.

Duurzaamheid is een thema dat steeds vaker een onlosmakelijk onderdeel van de ondernemingsstrategie vormt. Een transitie naar een meer duurzame aanpak van ondernemen wordt steeds belangrijker doordat overheden en bedrijven zich steeds vaker verbinden om CO2-neutraal te zijn in 2050. De speciale aandacht voor duurzaamheid en klimaat als een systeemrisico’s met grote financiële consequenties leidt ertoe dat ondernemingen deze thema’s steeds vaker onder de verantwoordelijkheid van de CFO stellen. Duurzaamheid wordt daardoor steeds vaker een expliciet aandachtspunt voor registercontrollers die daardoor steeds meer informatie en inzicht in de kansen en bedreigingen en mogelijke financiële gevolgen van deze ontwikkelingen moeten bieden.

Als gevolg van deze ontwikkelingen worden ook een aantal ethische issues van belang. In deze workshop zullen handvatten worden aangereikt om dergelijke issues te identificeren en op een pragmatische manier aan te pakken. Door het verkennen van deze ethische issues in een professionele context, worden kennis en handvatten aangereikt die de deelnemers aan deze workshop helpen hun ethisch bewustzijn te versterken en hun ethisch beoordelingsvermogen verder te ontwikkelen.

Voorkennis

Voor deze workshop is geen specifieke voorkennis op het gebied van de bedrijfsethiek vereist. De workshop is tevens zeer geschikt voor controllers die de cursus Professionele Ethiek (1) en/of Professionele Ethiek (2) al hebben gevolgd.

Praktisch

Module: fysiek op het VRC-kantoor in Amsterdam

Tijd: van 10:00 tot 16:00
Kosten: Ledenprijs: € 495,-
              Niet ledenprijs: € 595,-

PE-punten: 6

Taal: Nederlands

Meer informatie
VRC Finance Academy 
E-mail vrc@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 00

Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC. Klik op een onderstaande datum om je in te schrijven. Ongeveer 10 dagen voor de cursusdag ontvang je de uitnodiging met aanvullende informatie.

  • Beschikbare data