Basiscursus Professionele Ethiek voor Registercontrollers (online)

De drie eerste hoofdstukken gaan over de oorsprong, betekenis en rol van ethiek in de samenleving en het bedrijfsleven. Na elk van deze eerste drie hoofdstukken krijg je een aantal meerkeuze of reflectievragen om het eigen kennisniveau en begrip te toetsen. De vragen tussen de hoofdstukken door wegen niet mee bij het volbrengen van de cursus.

In de hoofdstukken vier tot en met acht worden de vijf centrale waarden van de VRC Gedragscode behandeld. Elke waarde begint met een casus gerelateerd aan de te behandelen waarde en speelt zich af op het vakgebied van de Registercontroller. Vervolgens krijg je reflectievragen. Een antwoord op deze vragen hoef je niet in te sturen. Met de casus en de gerelateerde vragen kunt u gericht de theorie die daarna volgt bestuderen.

In hoofdstuk negen leer je hoe je een ethisch dilemma aanpakt volgens de richtlijnen van de gedragscode. Ook wordt NOCLAR hierin behandeld. Na dit hoofdstuk volgt weer een aantal meerkeuze en reflectievragen. 

Tot slot volgt een kennistoets met tien meerkeuzevragen. Je dient minimaal 60% goed te beantwoorden om de PE-punten die aan deze cursus zijn verbonden te mogen opvoeren. Je krijgt drie pogingen om de toets succesvol te maken. De PE-punten dien je zelf te registeren in je online dossier. Je kan een uitdraai van de toets bewaren als onderbouwing.

Werkwijze
Na verwerking van je inschrijving krijg je een e-mail voor toegang tot de online omgeving. Verwerking van de inschrijving duurt maximaal twee dagen.

Cursus informatie
Kosten:
Niet leden: € 175

PE: 3

Taal:
Nederlands

Meer informatie
VRC Finance Academy
E-mail: vrc@vrc.nl
Tel: 020 - 240 11 00

**  Bij inschrijving gelden de algemene voorwaarden van de VRC.

  • Beschikbare data